02-08-07

 eerste grote prijs dominee Wyggins wielrennen

Wat voorafging : na het doodrijden van superschaap Dolly, krijgt Thomas fietsverbod, doch in het geheim fietst Thomas des nachts verder.

We schrijven 18 juli 1994. De dorpelingen van Gllrmyppoh staan samengetroept rond een veelkleurige affiche. Ze schudden het hoofd en kijken elkaar onbegrijpend aan, ze tikken zich met hun wijsvinger tegen het voorhoofd.

'Hij is echt oud aan het worden', zegt de ene.
'Het wordt tijd dat we een vervanger voor hem zoeken', meent de andere.
'Mijn neef die in Llanfairpwllgwyngyllgogcrychwyndropwillantysiliogogogoch woont is ook dominee en momenteel werkzoekende', zegt nog een andere.
Op de affiche de volgende tekst:

ZONDAG 25 JULI 1994

EERSTE GROTE PRIJS DOMINEE WYGGINS WIELRENNEN

Start om 11 h op de markt van Gllrmyppoh.
Toegankelijk voor alle mannelijke personen die over een fiets beschikken.


'Wat zou de bedoeling zijn?' Moeten we onze schapen per fiets vervoeren naar Cardiff of zo?'

'Of moeten we onze schapen leren fietsen misschien?'

Het gespot en het hoongelach van de dorpsbewoners werd straal genegeerd door dat jongetje met zijn veel te grote pet dat gretig de tekst van de aankondiging in zich opslorpte.


Het ging er hard tegen onzacht aan toe die avond aan de keukentafel ten huize van de Geriants.
'Er kan geen sprake van zijn dat mijn zoon meedoet aan die onnozelheden van de dominee', bulderde Timotheus. 'Hij is zot geworden, dat zegt iedereen in het dorp, compleet kierewiet.'
Gwendolyne liet haar man uitrazen en schepte zijn bord nog eens vol met slrrmphhy.
'En zijt ge soms vergeten wat er gebeurt is met Dolly, die schande zal ik met mij blijven meedragen tot ik doodval!'
Thomas sloeg zijn ogen neerwaarts en lepelde zwijgzaam van zijn slrrmphhy.
'Als Thomas niet meerijdt dan weet ik alvast wie er zal winnen', zei Gwendolyne.
'Ach zo', snoof Timotheus, 'mijn vrouw is blijkbaar ook al een kenner van die fameuze sport waarin mannen met blote benen op een fiets rijden zonder een schaap te vervoeren.'
'Shrrlock junior'.

Noot van de biograaf:

Shrrlock junior, bijgenaamd de Welsh Wrestler, kleinzoon van dorpsoudste Shrrlock en klasgenoot van Thomas op de lagere school. De vete tussen de clans Shrrlocks en de Geraints zou haar oorsprong vinden in het begin van de vijftiende eeuw. Gezien de geschiedenis van Wales voornamelijk op orale bronnen is gebaseerd, konden wij geen schriftelijke bronnen terugvinden. De mythe wil dat één van de schapen van de clan Shhrlock seksueel benaderd zou zijn geweest door een achterneef van de Geriants…het incident zou zijn uitgedraaid op een ware veldslag tussen beide families waarbij talloze doden te betreuren vielen.