18-08-07

het listig plan

wat voorafging : ten derde male flits de mysterieuze Kaukasiër de tegenstand voorbij op de Tpssywhhcoh, vader Garaint bedent een listig plan.

HET LISTIG PLAN

OFSCHOON papa Geraint de passie van zijn zoon voor dit dwaze continentale tijdverdrijf nooit had aangemoedigd, en hij er zelfs afkerig tegenover stond, had hij zich tussen de braambosjes op de flanken van de Tpssywhhcoh verscholen, om vandaar uit het hele gebeuren met een verrekijker aandachtig gade te slaan. Zijn vaderhart bloedde bij het zien van zijn lijdende zoon, de laffelijke manier waarop die schurk van een Shhrlock van zijn inspanningen profiteerde en de vernederingen hem door die snoodaard uit Kaukasië aangedaan.
Na de derde doortocht over de Tpssywhhcoh kroop hij uit zijn schuilplaats, klopte de braambessen van zijn zondagse kostuum en wandelde doodgemoedereerd op het melkmeisje Vllnwhha af dat zich genoeglijk in het malse graskant had genesteld.

'Mooie dag, is het niet?', sprak vader Geriant.
'Inderdaad, het is', antwoordde het melkmeisje beleefd.
'Op Sint Tysillio's naamfeest is het altijd prachtig weer, dat zal je zien'.
Vllnwhha verslikte zich bijna in haar grassprietje.
'Ik vraag u pardon, mijnheer Geraint, Sint Tysillio's dag, dat valt toch op de eerste zondag van augustus, is het niet?'.
'Dat is inderdaad Vllnwhha, behalve in de jaartallen waarin het getal vier voorkomt. Je weet toch waarom dat zo is, meid?'
Het arme melkmeisje was helemaal van haar melk en stond op het punt om haar tranen de vrije lopen te laten.
'Omdat Sint Tysillio geVIERendeeld werd door de Engelsman, snap je?'
'Mijn vader zal me vermoorden als ik niet aanwezig ben bij de rode grot van Sint Tysillio';
'Geen nood', glimlachte Timotheus de listige. Uit zijn picknickmand viste hij een grijze lap stof.'
'Ga je omkleden in de braambossen, trek je boetekleed aan en vertrek als de bliksem naar de rode grot.'
'Ik kan nooit meer op tijd zijn', jammerde het melkmeisje, 'de dienst voor Sint Tysillio begint immers om twee uur stipt, is het niet?
'Dat is, behalve op de jaartallen waarin een vier voorkomt, dan start de gebedsdienst om vier uur. Je weet toch waarom...'
Het meisje zat inmiddels allang in de braambossen om haar boetekleed aan te passen.
'Geef mij maar je mooie zomerjurk, kind, die hou ik wel voor je bij.'
'U bent een edel en nobel mens, mijnheer Geraint, ik zal voor uw en uw dierbaren hun zielenheil bidden tot de Heilige Tysillio.'

TERWIJL het domme kind aan de horizon verdween, hees Timotheus zich in haar vrolijke zomerjurk, vleide zich neer in het malse gras en kauwde op een grassprietje.


'En nu is het tussen jou en mij, bolsjewiek', mompelde hij.

21:07 Gepost door fan van Welsche Wielergod in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: timotheus, tysillio, vllnwhha |  Facebook |

11-08-07

Shrrlock junior wint pond schapenpaté (geschonken door slagerij Zswcwernobyll)

Wat voorafging:  Thomas Garaint, Shrrlock junior en de mysterieuze Kaukasier  in een heroïsche strijd in de eerste grote prijs dominee Wyggings.

Voor de tweede keer reden de twee leiders de moorddadig steile Tpssywhcoh op. De ene wilde voor de andere niet onder doen, geen duimbreed gaven ze elkaar toe. Ademloos volgde dominee Wyggins van op zijn schaapskar de titanenstrijd, biddend tot de Heer dat zijn poulain aan het langste eind mocht trekken. De drie schaapherders in de bezemwagen, op het levenloze lichaam van hun dode vriend gezeten, keken met grote ogen toe.
'Dit is bijna zo spannend als shllwgn', sprak de eerste herder.

'En toch blijf ik het jammer vinden dat ze geen schaap op hun rug dragen', zei de tweede.
'
Misschien kunnen we aan dominee Wyggins vragen of we bij de volgende editie van zijn grote prijs wel een schaap mogen meenemen', opperde de derde. Op dat eigenste moment werd de karavaan in één ruk voorbijgesneld door de zwarte pijl uit Kaukasus. 'Gas geven verdomme', vloekte de dominee tegen zijn bestuurster. En zo geschiedde.

 

OP DE TOP van de vreselijke Tpssywhcoh, in de malse graskant, zagen de twee achtervolgers de Kaukasiër vorstelijk op zijn zij liggen, één van zijn handen lag op de weelderige boezem van het melkmeisje Vllnwhha gedrapeerd, met de andere hand zwaaide hij hen minzaam gedag. Als een schaap zonder kop stortte Thomas zich naar beneden met in zijn kielzog zijn breed grijnzende vijand. In die tijd was het beroep van wielerverslaggever in het agrarische Wales nog onbekend - in het toenmalige Wales hadden ze wel tienduizend synoniemen voor de schapenkeutel, maar de term wieltjeszuiger was hun totaal vreemd -  anders had de lokale wielerreporter ongetwijfeld uitgeroepen dat de jonge Thomas zichzelf in de vernieling reed en dat hij de rode loper uitspreidde voor zijn pientere metgezel die het bord van zijn rivaal aan het leeg eten was vooraleer aan zijn eigen bord te beginnen. Feit is dat Thomas het zware werk opknapte en zijn concurrent zich behaaglijk liet meedrijven in zijn spoor. 

 

DE TUSSENSPRINT op het dorpsplein, waaraan een pond schapenpaté verbonden was geschonken door de lokale slager Zswcwernobyll, werd met sprekend gemak gewonnen door Shrrlock junior die zijn rivaal met drie fietslengtes achter zich liet.Die schapenpaté, waarde lezer, kon de jonge Thomas gestolen worden, hij wilde alleen maar zegevieren en alzo het hart van het melkmeisje Vllnwhha, alsook haar overige lichaamsdelen, veroveren. Zelfs het schaap van zijn eigen gewicht kon hem, eerlijk waar, worst wezen.

15:57 Gepost door fan van Welsche Wielergod in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vllnwhha, schllwgn, zswcwernobyll, tssssywhcoh |  Facebook |

08-08-07

de zwarte pijl uit de Kaukakus

wat voofging : Dominee Wyggings heft het volkslied aan naar aanleiding van het jammerlijke overlijden van Svn Sgwyll 

De twee kemphanen, inmiddels koplopers van de Grote Prijs Dominee Wyggins gaven elkaar geen duimbreed toe op de flanken van de verschrikkelijke Tpssywhcoh. Het zweet parelde van hun lijven terwijl ze en danseuse voor de eerste keer de berg beklommen.
'Mij krijgt hij er nooit van zijn leven af', dacht Thomas.
'Ik rij hem het snot uit de neus', peinsde zijn tegenstander op hetzelfde moment.

En dan werden ze voorbijgeflitst door die zwarte pijl uit de Kaukasus, het leek wel of ze stilstonden. De moraal zakte tot in de tip van hun schoenen. In die tijd, beste lezer, waren de woorden epo en cortisone nagenoeg onbekend in het rurale Wales, laat staan dat er één Welshman rondliep die ooit van bloedtransfusies had gehoord.Over het lot van de zwarte pijl uit Kaukasië mogen we in deze fase van het verhaal nog niet teveel verklappen. Wie aandachtig heeft meegelezen, weet inmiddels wel dat ze er in Wales bepaald niet om kunnen lachen als er op enige wijze misbruik wordt gemaakt van hun schapen… 

In het malse gras aan de kant van de weg, op de top van de Tpssywhcoh, lag de Kaukasiër breeduit lachend en op een grassprietje kauwend, met het melkmeisje Vllnwhha, te rotzooien. Nonchalant stak hij zijn hand op toen de twee jongens hem met de tong op de grond passeerden.Het liefst was Thomas van zijn fiets gestapt en had hij de vreemdeling een trap in zijn klokkenspel toegediend. Vllnwhha, het melkmeisje, waar hij al drie jaar zotverliefd op was, in de armen van die buitenlander zien liggen, het deed pijn aan zijn hart.'Kom', zei hij tegen zijn rivaal, 'harder trappen, we moeten die rotrus zien kwijt te spelen vooraleer hij er met ons schaap vandoor gaat.''Met jouw schaap, zal je bedoelen', grijnsde Shhrloch junior die ostentatief in zijn wiel ging zitten.  

 

 'Op een fiets rijden en geen schaap vervoeren, we blijven het een rare bezigheid vinden. Maar hetgeen wij op die zomerse dag op de flanken van de Tpssywhcoh te zien kregen van de jongeheren Shhrloch en Geriant, het zal ons eeuwig bij blijven. Hoe die twee knapen met ware doodsverachting de diepte indoken, met hun lichaam diep over dat merkwaardige stuur van hun rijwielen gebogen, aan een snelheid van meer dan zestig mijl per uur. Een sterk staaltje van jeugdige acrobatie en waaghalzerij, maar toch ook en in de eerste plaat van onverantwoordelijk gedrag. Want stel u voor wat er gebeurd had kunnen zijn indien er op datzelfde moment een arm schaap hun weg had gekruist?  Uittreksel uit de Gllrmyppoh Crrnt, maandag 26 juli 1994

22:01 Gepost door fan van Welsche Wielergod in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vllnwhha, kaukakus, tpsssywhcoh |  Facebook |